ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ วีไอพี มาตรฐานดี เรากล้ารับประกัน

Granny Care

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร


Granny Careบริการ• ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง  หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้งด้านร่างกาย  และจิตสังคม• การดูแลที่เน้นการประเมินสุขภาวะของผู้สูงอายุแต่ละคน  ทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม  อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้การดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม • การดูแลที่เน้นการป้องกันการเกิดปัญหาจากข้อจำกัดด้านร่างกาย  เช่น  การเกิดปัญหาข้อติด  ปัญหาแผลกดทับ  ปัญหาการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือทางเดินปัสสาวะ  เป็นต้น• การดูแลที่เน้นการสร้างเสริมให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง  ด้วยการดูแลที่ให้ความรัก  ความเข้าใจในธรรมชาติของผู้สูงอายุ  และการจัดกิจกรรมที่เหมาะกับสำหรับแต่ละบุคคล  (กรณีที่ผู้สูงอายุสามารถร่วมกิจกรรมได้)• การดูแลที่ส่งเสริมความเชื่อด้านจิตวิญญาณ  ความเชื่อศาสนา  เนื่องจากความเชื่อ  ความศรัทธาของแต่ละบุคคลเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ  ด้วยการส่งเสริมกิจศรัทธา  เช่นการสวดมนต์  การทำสมาธิ  การนิมนต์พระ  ให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้ทำบุญตามโอกาส  เป็นต้นบริการหลัก • บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้น • เน้นการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ มีการออกกำลังกายขั้นฟื้นฐาน และกิจกรรมบำบัด (ในบางรายจำเป็นต้องใช้นักกายภาพ บำบัด ทางเรา จะมีนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )• ใช้วิตามินร่วม ในการดูแล  ( อยู่ในดุลพินิจย์ของญาติ )• ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่สมาชิกในครอบครัว• ให้การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ / ผู้ป่วยพักฟื้น ที่บ้านที่อยู่  31/140(40) ถ. เอกชัย ซ.เอกชัย 131 แขวง บางบอน เขต บางบอน กทม. 10150โทร  02 -892-3099 มือถือ  086-511-3810,  086-777-7793facebook : GrannyCare


ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-ศูนย์พยาบาล ข้อมูลติดต่อ facebook.com/thaihelpcare โทร 089-6300184 Line: @thaihelpcare