ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ วีไอพี มาตรฐานดี เรากล้ารับประกัน

GoldenLife Nursing Home สาขาแจ้งวัฒนะ

ปากเกร็ด นนทบุรี


GoldenLife Nursing Home สาขาแจ้งวัฒนะโกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม คือ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และสถานพักฟื้นผู้สูงอายุ ซึ่งมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุในแต่ละวัน ตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นการ ดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ป่วยผู้ป่วยระยะพักฟื้น ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ควบคุมดูแล และแนะนำโดยแพทย์ พยาบาล และทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรในการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะให้บริการดูแล ดูแลผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ในปัจจุบัน ดังนี้- ดูแลผู้ป่วย- ดูแลผู้สูงอายุ- ผู้ป่วยระยะพักฟื้น- ผู้ป่วยสมองเสื่อม- ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต- ผู้ป่วยระยะพักฟื้น- ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด- ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น บริการให้อาหารทางสายยาง- บริการดูดเสมหะ- ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายสาขาแจ้งวัฒนะที่อยู่  25/303 ซอย12ก หมู่บ้านสี่ไชยทอง 3 แจ้งวัฒนะ 24 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120โทร.  02-5843705,  02-5837709,  086-3648372เว็บไซต์ : www.goldenlifehome.com


ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-ศูนย์พยาบาล ข้อมูลติดต่อ facebook.com/thaihelpcare โทร 089-6300184 Line: @thaihelpcare