ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ วีไอพี มาตรฐานดี เรากล้ารับประกัน

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2

เขตบางแค กรุงเทพมหานคร


สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2บ้านบางแค เป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนสังคมให้มีความเข้าใจ ให้ความรู้กับสังคมในการที่จะร่วมกันดูแลผู้สูงอายุภายในบ้าน เมื่อผู้สูงอายุได้เข้ามาที่บ้านพักคนชราในครั้งแรก จะมีการประเมินศักยภาพในการดูแลตนเองว่าแต่ละท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน มีสภาพจิตใจเป็นอย่างไร ควรจะได้รับการดูแลและฝื้นฟูในด้านใดบ้าง เช่น การฝืนฟูทางด้านจิตใจ สันทนาการ กายภาพบำบัด การรักษาพยาบาล เป็นต้นปัจจุบันบ้านพักคนชราบ้านบางแค มี 2 แห่ง คือ1. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค1) 2. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2กลุ่มผู้สูงอายุในบ้านบางแค แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี มักจะเป็นกลุ่มที่สมัครใจเข้ามาเอง เช่น ผู้ที่เกษียณราชการ  โปรแกรมสำหรับกลุ่มนี้จะเป็นโปรแกรมสร้างสุขชะลอวัย เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพในตัวเอง จะมีโอกาสเลือกกิจกรรมที่ต้องการ เช่น เข้าห้องคาราโอเกะ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โปรแกรมนวดเพื่อสุขภาพ เป็นต้นกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง อาจมีการใช้อุปกรณ์บ้าง หรือมีผู้ดูแลในบางเรื่อง โปรแกรมสำหรับกลุ่มที่ 2 คือ Happy Home  ซึ่งทางกลุ่มสหวิชาชีพได้ทำการวางแผนไว้ว่าแต่ละท่านควรจะมีโปรแกรมในแต่ละวันอย่างไรบ้าง เช่น ทำกายภาพตอนเช้า เข้ากลุ่มโภชนาบำบัดตอนบ่าย เข้าห้องคาราโอเกะ เป็นต้นกลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาล หรือเป็นผู้ป่วยที่มาจากกลุ่มที่ 1 และ 2 ที่สภาพร่างกาย และสุขภาพเสื่อมตามกาลเวลากลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง โปรมสำหรับกลุ่มที่ 3 จะขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าสามารถทำกิจกรรมได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากต้องคำนึงถึงสุขภาพ และโรคที่ป่วยเป็นหลัก ดังนั้นการจัดโปรแกรมมักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญจัดโปรแกรมให้แต่ละบุคคลกิจกรรมในแต่ละกลุ่ม จะแตกต่างออกไปตามข้อจำกัดของสุขภาพร่างกายผู้สูงอายุเงื่อนไขในการเข้าพักบ้านพักคนชราบางแค– ชายหญิง อายุ 60 ปีขึ้นไป– สมัครใจเข้าใจบริการ– สัญชาติไทย– ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูและขาดที่อยู่อาศัย– ฐานะยากจน– ไม่สามารถประกอบอาชีพได้หลักฐานในการขอเข้ารับบริการบ้านพักคนชราบางแค– สำเนาบัตรประชาชน (ถ้ามี)– สำเนาทะเบียนบ้าน – ผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอด หรือใบรับรองแพทย์เลขที่ 1245 ซ.กาญจนาภิเษก 008 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160โทร : 0-2455-6294อีเมล์ : banbangkha.two@gmailfacebook : บ้านผู้สูงอายุบางแค ๒– ไม่เสียค่าใช้จ่าย


ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-ศูนย์พยาบาล ข้อมูลติดต่อ facebook.com/thaihelpcare โทร 089-6300184 Line: @thaihelpcare