ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ วีไอพี มาตรฐานดี เรากล้ารับประกัน

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ลาดพร้าว101 เนอร์สซิ่งโฮม

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ลาดพร้าว101 เนอร์สซิ่งโฮม







ศูนย์ลาดพร้าว101เนอสซิ่งโฮม เรายินดีให้การดูแลคนสำคัญของท่านด้วยความรักและความใส่ใจ โดยบุคลากรทางการแพทย์วิชาชีพ ภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง



• ดูแลผู้สูงอายุ



• ผู้ป่วยระยะพักฟื้น 



• ผู้สูงอายุหลังการผ่าตัด



• ผู้สูงอายุให้อาหารทางสายยาง 



• ผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ



• ผู้ที่ต้องได้รับการบริบาลทางการแพทย์ตามแพทย์สั่ง







ให้การบริบาลทางการแพทย์เพื่อตอบทุกความต้องการของผู้สูงอายุ



- ดูแลแรกรับเพื่อให้ทราบถึงความต้องการ อาการ และประเมินการดูแลอย่างแท้จริง



- ดูแลด้านอาหารเพื่อโภชนาการที่ครบถ้วน



- ดูแลด้านสุขอนามัย อาบน้ำ เช็ดตัว



- ดูดเสมหะ ทำแผล ดูแลยาตามแพทย์สั่ง



- ป้องกันภาวะเสี่ยงจากการเกิดแผลกดทับ หรือภาวะแทรกซ้อนเบื้องต้น







กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูศักยภาพของผู้สูงอายุโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ ฝึกเดิน ฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูศักยภาพสมองและกล้ามเนื้อ กิจกรรมสันทนาการมอบความสุข กิจกรรมเข้าสังคม เพิ่มพูนมิตรภาพ











ที่อยู่   55 ซ.ลาดพร้าว 101 แยก 38 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240



โทร. 094-8792356, 095-1564494, 02-7369652



Line ID :lp101nursinghome 



เว็บไซต์ :  www.ladprao101nursinghome.com



facebook : ladprao101nursinghome


ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-ศูนย์พยาบาล ข้อมูลติดต่อ facebook.com/thaihelpcare โทร 089-6300184 Line: @thaihelpcare