ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ วีไอพี มาตรฐานดี เรากล้ารับประกัน

บ้านมีรัก เนอร์สซิ่งโฮม

เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


บ้านมีรัก เนอร์สซิ่งโฮม ความแตกต่างอย่างที่ท่านต้องการ การบริการด้านสุขภาพเป็นพันธกิจระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพกับผู้รับบริการสุขภาพ “บ้านมีรักเนอร์สซิ่งโฮม” จึงเล็งเห็นความสำคัญของการบริการที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักและความเข้าใจเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกสบาย ความสะอาด รวมถึงด้านโภชนาการ เพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว“บ้านมีรัก เนอร์สซิ่งโฮม” เป็นสถานพักฟื้นผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นให้บริการดูแลและฟื้นฟูในด้านสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการ เรามีหน่วยงามที่มีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีใจรักในวิชาชีพ พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการด้วยความรักและความอบอุ่น ภายใตด้การบริหารและจัดการอย่างเป็นระบบ และให้ความสำคัณแก่ผู้รับบริการเป็นหลัก ทั้งนี้เพิ่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และพลานามัยของบุคคลอันเป็นที่รักของท่านและครอบครัว “บ้านมีรัก เนอร์สงซิ่งโฮม” จึงขอมอบบริการแก่ท่าน ดังนี้
 • บริการอาหารตามหลักโภชนาการและตามข้อจำกัดของผู้พักฟื้นแต่ละราย

 • บริการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพร่างกายเบื่องต้น กิจกรรมบำบัด

 • บริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเดือนละครั้ง

 • บริการวัดความดันโลหิต ค่าอ๊อกซิเจนในเลือด อัตราการเต้นของหัวใจ ทุกวัน

 • บริการด้านการพยาบาลพื้นฐาน ภายใต้การดูแลของพยาบาลวิชาชีพ

 • ดูแลความสะอาดร่างกายโดยทั่วไป

 • กิจกรรมสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมตามเทศกาล เช่น วันเข้าพรรษา สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น

 • บริการพาไปพบแพทย์ตามนัด หรือ ฉุกเฉิน

 • บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 1 มื้อ

 • บริการซักเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอนข้าง และทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ

 • บริการทำความสะอาด บริเวณเตียง หรือ ห้องพัก วันละ 2 ครั้ง

 • ปุ่มกดเรียกพนักงาน

 • ระบบรักษาความรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดทุกห้อง และระบบป้องกันอัคคีภัยภายในสถานที่พัก


เพราะเรายินดีที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่สุขภาพของบุคคลที่ท่านรัก จึงทำให้เรา “แตกต่าง” จากที่อื่น ๆ และทั้งหมดข้างต้น คือ บริการต่าง ๆ ที่ท่านจะได้รับจาก “บ้านมีรัก เนอร์สซิ่งโฮม”ข้อมูลติดต่อโทร: 082-795-8865, 095-748-4222เว็บไซต์: http://www.baanmeerak.com/Facebook: http://www.facebook.com/baanmeerak
ดิษฐ์ราเนอสซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ-ศูนย์พยาบาล ข้อมูลติดต่อ facebook.com/thaihelpcare โทร 089-6300184 Line: @thaihelpcare